WŁADZE KLUBU

  • Krzysztof Langer - Komandor Klubu
  • Jarosław Wójcik   - Wicekomandor-Sekretarz
  • Alicja Zimoń           - Wicekomandor-Skarbnik
  • Artur Karwot         - Członek Zarządu
  • Karol Jędraszczyk  - Członek Zarządu
KOMISJA REWIZYJNA
  • Waldemar Krysiuk -Przewodniczący
  • Kamila Czerwińska  -Członek Komisji
  • Piotr Myszka -Członek Komisji
BOSMAN
  • Jerzy Zimoń