Kursy Żeglarskie i Motorowodne


Klub Żeglarski „KOGA-KOTWICA” otwiera sezon szkoleniowy 2024 Kursem Wiosennym
przygotowującym do egzaminów na stopnie Żeglarza Jachtowego oraz Sternika Motorowodnego.
Termin: 23 marca – 28 kwietnia. Minimalny wiek kandydata - 14 lat.
Koszt kursu:
- Żeglarz Jachtowy - 1200 zł
- Sternik Motorowodny - 800 zł
Uczestnictwo w kursie łączonym na oba stopnie - koszt 1800 zł.
Zajęcia w systemie weekendowym (teoria w piątki od godz. 17 00 – 19 00 / 20 00, sobota i
niedziela od godz.10 00 do 16 00 zajęcia na wodzie).
Spotkanie organizacyjne kursu 22 marca godz.17 00 w sali szkoleniowej Klubu.
Rozpoczęcie zajęć 23 marca godz. 10 00. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, opłaty za kurs/kursy
należy dokonać po uprzednim kontakcie telefonicznym na nr 501 580 254 na konto Klubu:
BOŚ Bank S. A. 10 1540 1128 2060 7092 9052 0001 w terminie do 20 marca (podając w tytule
odpowiednio: imię i nazwisko kursanta z dopiskiem „opłata za kurs żeglarski”/„opłata za kurs
motorowodny” lub „opłata za kurs żeglarski i motorowodny”).
Potwierdzenie wpłaty prosimy przesłać na adres e-mail: kzkogakotwica@gmail.com.
Uczestnikom kursów zapewniamy możliwość przystąpienia do egzaminów na stopnie:
- żeglarza jachtowego - opłata 250 zł / 125 zł ulgowa*
- sternika motorowodnego - opłata 250 zł / 125 zł ulgowa*
Termin egzaminów 11 lub 12 maja. Opłaty egzaminacyjne przyjmować będzie komisja
egzaminacyjna w dniu egzaminu.
Flota szkoleniowa: Maxus 22, Mak 747, DZ, Omega, łódź motorowa.
Kontakt: tel. 501 580 254
e-mail: kzkogakotwica@gmail.com
* uczniowie i studenci do 26 roku życia na podstawie ważnej legitymacji.